Vizija Sare je da kao regionalno preduzeće postane i zadrži poziciju lidera na tržištu , i razvija pozitivnu sliku o sebi i svojim proizvodima, kao uspešno pozicioniranim robnim markama.
Sara doo svoju viziju bazira na povećanju prodaje, bez jasno definisane strategije na koju bi se oslonila.
Vizija Sare razvija se ka sledećem: Razvoj proizvoda na osnovu istraživanja tržišta, primena savremenih materijala za izradu proizvoda, održavanje konkurentnosti sa najrazvijenijim preduzećima u području rada, stalnom razvoju ljudskih resursa i opreme

Da li ste zadovoljni dizajnom proizvodaDa li ste zadovoljni kvalitetom proizvodad.o.o "SARA"

Brod, Republika Srpska, BiH

ZR: 5520270002254766

JIB: 4506834350004

 

PROIZVODNJA

Barica Donja bb

tel: 053/484-601

proizvodnja@sarabrod.com

 

KOMERCIJALA

Ive Andrića 10

tel: 053/612-831

fax: 053/612-831

komercijala@sarabrod.com